Forbruksfaste

For å følge opp innlegget “Stopp skrotet før det kommer inn døren”, innfører jeg nå forbruksfaste i hele februar.

Mange bruker ordet shoppestopp, men jeg foretrekker altså å kalle det forbruksfaste. Dette er delvis inspirert av det engelske begrepet ‘spending fast’, men jeg mener også at bruken av leddet -faste impliserer en større grad av refleksjon og bevissthet i prosessen. Ordet shoppestopp betyr for meg noe mer i retning av en konkurranse om hvem som kan “holde seg” lengst, og det er ikke denne ytre motivasjonen jeg i første omgang trenger. Jeg mener at dersom man skal gjennomføre et slikt prosjekt, skal det å finne ut mer om seg selv og sine egne forbruksvaner være målet, ikke en bivirkning. Det å ikke forbruke er middelet, ikke målet.

Reglene jeg pålegger meg selv i februar er som følger:

  • Ikke kjøpe noe nytt
  • Det er lov å erstatte ting som går i stykker eller blir brukt opp dersom det er absolutt nødvendig – dette må vurderes i hvert tilfelle
  • Mat og hygieneartikler er selvfølgelig unntatt reglene
  • Kulturopplevelser er lov – minimalisme handler etter min mening ikke om å være gjerrig eller å aldri ha det gøy, det handler om å kutte ut det unødvendige nettopp så man har tid og råd til å leve

Oppsummert skal jeg altså ikke kjøpe noen nye klær, bøker (inkludert e-bøker), blader, dill-dall eller noe som går under kategorien ting. Det blir ikke en veldig dramatisk endring, da jeg allerede har redusert forbruket en del over de siste månedene, men jeg tror at et absolutt forbud mot å kjøpe nye ting vil tvinge fram noen nye refleksjoner likevel. Mot slutten av måneden vil jeg vurdere om jeg viderefører prosjektet i mars. Jeg holder dere oppdatert!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s